top of page

בורא פרי הגפן

והינה הגענו לעוד אחד משבעת המינים, ואולי זה שיש לו את החשיבות הכי גדולה ביהדות הגפן, צמח שאוצר בתוכו עולם שלם של מושגים אז מי היא הגפן? מאיפה היא מגיעה לארץ ישראל? ואם היתה פה בתקופת התנך, למה נעלמה עד תחילת המאה שעברה? מה חשיבותה של הגפן ביהדות? ולמה היא בשבעת המינים? איך היא גדלה, ומה ההבדל בין ענבים למאכל לענבים ליין כמה חשובה ההבשלה והאם ענבים הם באמת כאלה בריאים? דיברנו עם דר' שיבי דרורי, יינן מתמחה ומרצה בכיר ומרכז מסלול לימודי היין באוניברסיטת אריאל, שסיפר לנו דברים מדהימים על המחקר שלו לאיתור זני ענבי היין הארץ ישראלים העתיקים, אלו שהיו פה בתקופת התנך ועם גיא רוזנברג, מגדל ענבים והאגרונום של ענבי טלי, שסיפר לנו כמה מסובך לגדל ענבי מאכל לעומת ענבי יין היה מרתק אינסטגרם:

ענבי טלי | אפרת אנזל | אורן לוקסנבורג | דר' שיבי דרורי
מספר סידורי

66

10.1

פרק מספר

איפה אנחנו בפודקאסט?

עונה מספר

3

קצת תמונות לשטוף את העין

bottom of page