top of page

מה אנחנו יכולים לעשות בשבילך?

השנים האחרונות לא היו קלות לענף המסעדנות. השחיקה ברווחיות, העליה במחירי חומרי הגלם, המשכורות והתנאים הסוציאליים, בעקבות חוקים שנכנסו ויצאו, כמו חוק הפיקדון וחוק הטיפים, והרגולציה המשתוללת גרמו לכך שהענף הגיע למצב בו גם מסעדה העובדת ומגלגלת מחזור נאה, מכניסה שולי רווח נמוכים במיוחד.

וכאשר בעל המסעדה מבין כי משהו בארגון חייב להשתנות, עודף המידע הקיים ואי היכולת להתמקד באינפורמציה המתאימה במדויק לאופי המקום שלו, גורמים לכך שאפילו מסעדן מנוסה עלול למצוא את עצמו מול שוקת שבורה, כאשר אינו יודע מאיפה להתחיל לתקוף את הארגון שלו כדי לשנות את דוחות הרווח וההפסד.

כאן בדיוק הזמן להתייעץ איתי וביחד נמצא פתרונות מדויקים אשר יתפרו במיוחד לפי צרכי העסק הספציפי שלך במטרה למקסם רווחים.

איך זה יעבוד?

ענף המסעדות הוא קשוח. בשנים האחרונות הרווחיות נשחקה עד שכמעט נעלמה. 

שותפי לעשייה ואני מתמחים בשיפור רווחיות העסק,

בעזרת הידע שרכשנו הן במטבחים והן בשירות בפרונט אנחנו יודעים לזהות נזילות כספים מיותרות

ולעצור אותם. התהליך יכלול:

 • חישוב מחירי מכירה חדשים למנות הקיימות בתפריט המבוססים על הנתונים שאספנו, תוך ביצוע סקר שוק למתחרים בתחום הספציפי של העסק ובדיקת מחירונים כלליים בשוק.

 • הטמעת שינויים במטבח לתפריט הקיים אל מול צוות ניהול המטבח על מנת לבנות מודל חסכוני יותר בחומרי הגלם / ניצול מקסימלי / החלפת חומר גלם יקר בזול / שינוי משקלים וכו' בכדי להגיע ליעילות מרבית.

 • מעבר על דוחות ה-OTH וההנחות בכדי להבין אם אופי העבודה דורש את כמות ה-OTH שהמקום נותן ומה ההשלכות על רווחיות העסק - ושיקוף התוצאות אל מול השותפים.

 • בדיקת אופי עבודת צוות השירות ומקצועיותו במכירות מקסימליות, במידה ולא - ניתן להעביר הדרכת מכירות לצוות השירות ולכתוב נהלי עבודה חדשים וברורים לשיטת המכירה.

 • בניית דוחות חדשים ביחד עם מנהלי העסק / חברת הקופות שישקפו באופן מלא את הנתונים.

 • ולבסוף, ביצוע מעקב יום יומי לתקופה שנקבעה מראש על מכירות העסק תוך סימון הנחות, ביטולים, פחת וממוצעים, וקיום פגישות שבועיות לניתוח הפעילות השבועית ושיפור השבוע העתידי.

 • בניית עצי מוצר כניסה למטבח העסק ובניית עצי מוצר מדוייקים על פי התפריט הקיים ואופן השימוש הפרטני של המקום בחומרי גלם (כולל חישוב פחת אמיתי, פר עסק).

 • בדיקת יעילות עבודת צוות המטבח תוך התייחסות למיקסום שעות העבודה, דיוק בשמירה על משקלי מנות, נהלי עבודה מסודרים, עבודה אל מול ספר מתכונים, ניהול בקרת פחת וצריכה עצמית של הצוות. 

 • מעבר על מחירוני הספקים עבור כלל כל חומרי הגלם, והשוואה אל מול מחירי ספקים מתחרים ובדיקת יעילות הקניינות של העסק, תוך כדי חיפוש ואיתור נקודות חלשות כגון חומרי גלם בעייתיים במנות שניתן להחליפם להגדלת הרווחיות.

 • השוואת סל הקנייה לסל המכירה בכדי לגלות אם יש  זליגות לא ברורות של חומרי גלם (גניבה, חוסר מקצועיות, זלזול בהכנה/שקילה וכו').

 • שקלול מחיר מכירת המנות האמיתי לפי דוחות הקופה תוך חישוב מחדש של הנחות, פחת, צריכה עצמית, HAPPY HOUR, LATE NIGHT, ומבצעים על מנת לקבל תמונה מקיפה על פעילות העסק.​

צרו קשר

תודה רבה, אצור קשר בקרוב

צור קשר
bottom of page